Đang thực hiện
lên đầu trang
Quảng cáo - phụ kiện tủ bếp slider right 1
Quảng cáo - slider right 2
Trang chủ Tay nắm tủ bếp NewEra

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm

Tìm theo thương hiệu
Tìm theo khoảng giá
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 3.865.883
Trong tháng: 18.242
Trong tuần: 2.237
Trong ngày: 621
Online: 3
Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

36.200 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128SN

42.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128CP

43.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE503.128SN

43.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE507.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE507.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE507.128SN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE507.128SN

63.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE502.128CP

36.200 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE510.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE510.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE510.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE510.128CP

58.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm  NE510.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE510.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm  NE510.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE510.160CP

63.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE510.192CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE510.192CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE510.192CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE510.192CP

70.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 256mm NE510.256CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 256mm NE510.256CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 256mm NE510.256CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 256mm NE510.256CP

90.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 96mm NE551.96BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 96mm NE551.96BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 96mm NE551.96BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 96mm NE551.96BSN

78.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE513.128BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE513.128BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE513.128BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE513.128BSN

44.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE513.160BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE513.160BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE513.160BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE513.160BSN

57.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE518.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE518.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE518.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE518.128CP

46.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE518.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE518.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE518.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE518.160CP

51.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE523.128BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE523.128BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE523.128BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE523.128BSN

45.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE523.160BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE523.160BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE523.160BSN

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE523.160BSN

58.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm NE528.000CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm NE528.000CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm NE528.000CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm NE528.000CP

37.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE538.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE538.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE538.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE538.128CP

40.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE538.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE538.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE538.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE538.160CP

50.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE595.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE595.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE595.128CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 128mm NE595.128CP

47.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE595.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE595.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE595.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE595.160CP

55.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 224mm NE595.224CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 224mm NE595.224CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 224mm NE595.224CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 224mm NE595.224CP

78.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE606.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE606.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE606.160CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 160mm NE606.160CP

140.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE606.192CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE606.192CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE606.192CP

Tay nắm tủ bếp, nội thất hiện đại kẽm tâm lỗ khoan 192mm NE606.192CP

156.000 VNĐ

Tay nắm tủ bếp inox hiện đại sang trọng dùng cho tủ bếp, tủ áo, kệ hộp đựng đồ... tay nắm cánh tủ bếp

Các mẫu tay nắm hiện đại inox


Kẽm rất mạnh và có thể tồn tại lâu dài bất chấp các điều kiện bên ngoài. Sức mạnh của tay cầm kẽm có nghĩa là bạn duy trì chúng sẽ không phải là vấn đề. Tay cầm bằng hợp kim kẽm khá đa năng. Điều này đơn giản có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trên một loạt các ứng dụng.
  1. Tay Cầm Hợp Kim Kẽm Cho Độ Bền Và Sức Mạnh
  2. Làm Cho Nhà Bếp Của Bạn Trông Được Tô Điểm Với Tay Cầm Bằng Hợp Kim Kẽm
  3. Kẽm Hợp Kim Tủ Bếp Xử Lý Ý Tưởng Cho Tủ Bếp Phẳng
  4. Hợp Kim Kẽm Vs Tay Cầm Bằng Thép Không Gỉ
  5. Tay Nắm Cửa Hợp Kim Kẽm Cho Các Tính Năng Chức Năng Khác Nhau.
Núm và kéo làm từ đồng rắn, đồng thau rắn, thép rắn, vv sẽ giữ tốt hơn so với núm rỗng và kéo. Họ sẽ cảm thấy tốt hơn trong tay người dùng - một sự khác biệt về chất lượng mà bạn có thể dễ dàng cảm nhận được.
phụ kiện tủ bếp phu kien tu bep đối tác Tân Kỷ Nguyên - cửa tự động mrd tay nang tu bep ray truot tu bep ban le tu bep thiet bi nha bep linh kien tu bep