Tân Kỷ Nguyên cung cấp tay co thủy lực cho dự án Ecopark.

Tân Kỷ Nguyên rất vinh dự khi là nhà cung cấp phụ kiện tay co thủy lực cho toàn bộ cửa 3 toà nhà đã hoàn thành của dự án Ecopark.