GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • khóa cửa Dorma PC91 với 2 đầu chìa ( Đầu chìa trong cửa phòng và ngoài cửa phòng).
  • Dễ dàng lắp đặt với nhiều loại cửa.
  • Dễ dàng sử dụng và tính an toàn cao.