GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Ổ khóa cửa Dorma PC93 có 1 đầu chìa, 1 đầu núm xoay
  • Chiều dài cả khóa PC93 là 61 mm