GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kiểu Khung rổ treo quần áo xoay 360

Kích thước 500 x (1842-2134) mm

Cây rổ treo quần áo xoay 360 độ NE6579.180