GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tay nắm âm nhôm, màu inox, bắt vít dài 3m