GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Công ty Tân Kỷ Nguyên cung cấp cảm biến tếp xúc NE1004S60W chính hãng, công suất 60W