Download

Dưới đây là danh mục các chứng nhận, hướng dẫn sử dụng và Catalogue giới thiệu sản phẩm phụ kiện tủ bếp Grass của Tân Kỷ Nguyên.

1. Chứng nhận chất lượng sản phẩm

1.1. Chứng nhận Grass

Chứng nhận xuất xứ, độc quyền

STT Loại Danh sách chứng nhận 
1 Độc quyền và xuất xứ Chứng nhận Tân Kỷ Nguyên Phân phối độc quyền Grass tại Việt Nam
2 Chứng nhận xuất xứ sản phẩm Grass từ Đức và Áo
3 Chứng nhận xuất xứ Grass tại Đức (DE) và Áo (AT) tại mục số 6
4 Tiêu chuẩn ISO Chứng nhận sản phẩm Grass đạt ISO-9001
5 Chứng nhận sản phẩm Grass đạt ISO-14001
6 Tay nâng Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro F-20 tải trọng 11.5kg đóng mở 40.000 lần
7 Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro L-80 tải trọng 6kg đóng mở 40.000 lần
8 Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro S-35 tải trọng 11kg đóng mở 40.000 lần
9 Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro T-65/70/71 tải trọng 4.7kg đóng mở 40.000 lần
10 Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro T-105 đóng mở 30.000 lần
11 Ray trượt Chứng nhận LGA ray tiêu chuẩn Grass tải trọng 60kg đóng mở 40.000 lần
12 Chứng nhận LGA ray trượt âm DynamicNT tải trọng 30kg đóng mở 600.000 lần
13 Chứng nhận LGA ray trượt âm Dynapro tải trọng 40kg & 60kg đóng mở 60.000 lần
14 Chứng nhận LGA ray trượt âm Dynamoov tải trọng 30kg đóng mở 60.000 lần
15 Ngăn kéo Chứng nhận LGA ngăn kéo DWD-XP tải trọng 40kg đóng mở 60.000 lần
16 Chứng nhận LGA ngăn kéo DWD-XP tải trọng 60kg đóng mở 60.000 lần
17 Chứng nhận LGA ngăn kéo Sensomatic tải trọng 70kg đóng mở 60.000 lần
18 Bản lề Chứng nhận LGA giảm chấn bản lề Nexis Soft Close đóng mở 80.000 lần
19 Chứng nhận LGA bản lề Tiomos giảm chấn gắn liền đóng mở 80.000 lần
20 Chứng nhận LGA bản lề Nexis 100 độ tải trọng cánh 9.7kg đóng mở 80.000 lần
21 Chứng nhận LGA bản lề Nexis 170 độ tải trọng cánh 9.7kg đóng mở 80.000 lần
22 Khác Chứng nhận LGA khay chia DWD-XP an toàn cho thực phẩm
23 Chứng nhận LGA góc xoay Grass Quaturis 75 đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận chất lượng

STT Loại sản phẩm Danh sách chứng nhận
1 Bản lề và góc xoay Chứng nhận chất lượng bản lề mở 170 độ Nexis170 đóng mở 80000 lần với tải trọng cánh 9.7kg
2 Chứng nhận chất lượng bản lề Nexis đóng mở 80000 lần với tải trọng cánh 9.7kg
3 Chứng nhận chất lượng bản lề Tiomos gắn liền giảm chấn đóng mở 80000 lần
4 Chứng nhận chất lượng giảm chấn Nexis_SoftClose đóng mở 80000 lần
5 Chứng nhận chất lượng góc xoay GRASS_Quaturis-75 đóng mở 40000 lần
6 Ngăn kéo Chứng nhận chất lượng ngăn kéo DWD_XP tải trọng 40kg đóng mở 60000 lần
7 Chứng nhận chất lượng ngăn kéo Sensomatic tải trọng 70kg đóng mở 60000 lần
8 Chứng nhận khay chia ngăn kéo DWD-XP an toàn cho thức ăn Hygiene_MagicSorto_EN
9 Chứng nhận ngăn kéo DWD_XP tải trọng 40kg đóng mở 60000 lần
10 Chứng nhận ngăn kéo DWD_XP tải trọng 60kg đóng mở 60000 lần 
11 Ray trượt Chứng nhận chất lượng ray tiêu chuẩn Grass tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần
12 Chứng nhận chất lượng ray trượt Dynamoov tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần
13 Chứng nhận chất lượng ray trượt âm Dynapro tải trọng 40kg và 60kg đóng mở 60000 lần
14 Chứng nhận chất lượng ray trượt DynamicNT tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần
15 Tay nâng Chứng nhận chất lượng tay nâng GRASS_Kinvaro_T-105 đóng mở 30000 lần
16 Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_F20 tải trọng 11.5kg đóng mở 40000 lần
17 Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_L80 tải trọng 6kg đóng mở 40000 lần
18 Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_S35 tải trọng 11kg đóng mở 40000 lần
19 Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_T65_70_71 tải trọng 4.7kg đóng mở 40000 lần

1.2. Chứng nhận của thương hiệu Dorma

STT Danh sách chứng nhận
1 Chứng nhận Tân Kỷ Nguyên Phân phối độc quyền Dorma tại Việt Nam
2 Chứng nhận chất lượng bản lề sàn BTS75V

1.3. Chứng nhận của thương hiệu Henderson

STT Danh sách chứng nhận
1 Chứng nhận chất lượng Henderson Double Top 45kg
2 Chứng nhận chất lượng Henderson Husky 50kg
3 Chứng nhận chất lượng Henderson Husky 100kg
4 Chứng nhận chất lượng Henderson Husky Folding 25kg
5 Chứng nhận chất lượng Henderson Husky Folding 40kg

2. Hướng dẫn lắp đặt

2.1. Hướng dẫn lắp đặt Grass

STT Loại sản phẩm Hướng dẫn chi tiết
1 Ray trượt Grass Hướng dẫn lắp đặt ray trượt Grass Dynamic NT
2 Tài liệu hướng dẫn lắp đặt ray trượt Dynapro
3 Hướng dẫn lắp đặt ray trượt Grass Dynamoov
4 Tay nâng Grass Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass Kinvaro S-35
5 Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đôi Grass F-20
6 Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass L-80
7 Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass T-70/75
8 Ngăn kéo Grass Hướng dẫn lắp đặt ngăn kéo Grass DWD-XP

2.2. Hướng dẫn lắp đặt NEWERA

STT Loại Hướng dẫn
1 Khóa vân tay Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay
2 Hướng dẫn lắp đặt khóa tay gạt mật mã
3 Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay NewEra 6666FP88
4 Khóa thẻ từ Hướng dẫn RESET khóa thẻ từ khách sạn NewEra
5 Hướng dẫn thiết lập khóa thẻ từ NewEra không dùng phần mềm
6 Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEraNE6666HL00
7 Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL11
8 Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL22
9 Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NewEra NE6666HL33
10 Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL55
11 Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL66
12 Khóa mật mã Hướng dẫn sử dụng khóa mật mã NewEra
13 Hướng dẫn thay đổi hướng tay gạt khóa cửa mật mã NE6666HL99
14 Hướng dẫn lắp đặt khóa mật mã NewEra NE6666HL99
15 Cửa lùa Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra (p1)
16 Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra (p2)​
17 ​​Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra (p3)
18 Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra cách lọt

2.3. Hướng dẫn lắp đặt Henderson

STT Danh sách chứng nhận
1 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt lùa Henderson Husky 50kg
2 Hướng dẫn lắp đặt giảm chấn cửa trượt lùa Henderson Husky 100kg
3 Hướng dẫn lắp đặt giảm chấn cho cửa lùa Henderson Husky 50kg
4 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt lùa Henderson Husky 100kg
5 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gấp Henderson Husky 25kg-40kg

2.4. Hướng dẫn lắp đặt các loại cửa

STT Thương hiệu Hướng dẫn chi tiết
1 Double top Cửa trượt Double Top
2 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Double Top
3 Husky Cửa trượt Husky 50
4 Cửa trượt Husky 100
5 Cửa gấp Husky 25
6 Cửa gấp Husky 40
7 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Husky 50/100
8 Hướng dẫn lắp đặt cửa gấp Husky 25/40
9 Loretto Cửa trượt Loretto
10 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Loretto
11 Phantom Cửa trượt Phantom
12 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Phantom
13 Senator Cửa trượt Senator
14 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Senator
15 Single top Cửa trượt Single Top
16 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Single Top
17 Slipper Cửa trượt Slipper
18 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Slipper
19 Zenith Cửa trượt Zenith
20 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Zenith
21 Pacer Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gỗ Pacer đa hướng
22 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt kính Pacer đa hướng
23 Flexirol Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gỗ Flexirol 90 đa hướng
24 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt kính Flexirol 90 đa hướng
25 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gỗ Flexirol 135 đa hướng
26 Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt kính Flexirol 135 đa hướng

3. Catalogue sản phẩm

STT Danh sách Catalogue 
1 Catalogue Henderson sản phẩm cửa trượt lùa Double Top 45kg
2 Catalogue Henderson sản phẩm cửa trượt gấp Husky Folding 25kg-40kg
3 Catalogue Henderson cửa trượt tự động
4 Catalogue Henderson sản phẩm cửa trượt lùa Husky 50kg 100kg
5 Catalogue Henderson các sản phẩm cửa trượt INOX
6 Catalogue Henderson các sản phẩm cửa trượt công nghiệp
7 Catalogue Henderson các dòng sản phẩm rất đặc biệt
8 Catalogue Henderson các dòng sản phẩm dùng với kính
9 Catalogue Henderson các dòng sản phẩm thông dụng
10 Catalogue Henderson các sản phẩm cửa trượt gấp đặc biệt ngoài trời
11 Catalogue cắt gỗ DWD – XP M2 với thanh nâng cấp
12 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt ray Dynamoov
13 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt Quaturis 75
14 Catalogue và cắt gỗ Ray NT
15 Catalogue và cắt gỗ DWD – XP M1
16 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt ray Dynapro giảm chấn
17 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt Sensomatic đơn
18 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt ray nhấn tự mở Dynapro Tipmatic Plus​
19 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt Sensomatic cho ray Dynapro
20 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng đôi F-20
21 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn T-70 và T-71
22 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng S-35
23 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng T – 75
24 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng T – 105
25 Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn L – 80

Địa chỉ:

TP. Hà Nội
A16 - TT19, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 024 22.62.5959 - 024.22406535
Hotline: 0815 8888 99
Zalo: 0562 7788 99
Email: info@tkn.vn - Bản đồ đường đi
Web: https://tkn.vn

TP. HCM
520 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12
Tel: 028 66812809
Hotline: 0906 778 338
Zalo: 0562 7788 99
Email: kieuduyai@gmail.com - Bản đồ đường đi
Web: https://tkn.vn