GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Chốt bảo vệ cửa Dorma được thiết kế theo kiểu mở lật nắp rất dễ sử dụng. Chức năng giữ cửa, giúp mở cửa hé