GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Xuất xứ Chính hãng

Tình năng Hệ thống kiểm soát cửa, gồm bộ đọc thẻ, nút exit, chốt cửa hít cho cánh kính hoặc gỗ, bát treo … dùng cho văn phòng

Đặc điểm Hệ thống kiểm soát cửa cao cấp dùng cho cánh kính hoặc gỗ

Hệ thống kiểm soát cửa, gồm bộ đọc thẻ, nút exit, chốt cửa hít cho cánh kính hoặc gỗ, bát treo … dùng cho văn phòng