GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Chốt âm dùng cho cửa 2 hoặc 4 cánh, dùng kèm khóa hoặc tay nắm cửa