GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kích thước 70cm