GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ray truot ne810gt4 1

ray truot ne810gt4 2

Hình ảnh thực tế

ray truot ne810gt4 4

ray truot ne810gt4 3

Bộ ray trượt NE810GT4 sẽ lắp cùng bộ phụ kiện NE172A hoặc NE172B

Tham khảo bộ phụ kiện cửa lùa 3 cánh NE172A tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-truot-newera/phu-kien-cua-truot-lua-go-nhom-sat/bo-phu-kien-cua-lua-3-canh-ban-tu-dong-tai-trong-80kg-canh-giam-chan
Tham khảo bộ phụ kiện cửa lùa 3 cánh NE172B tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-truot-newera/phu-kien-cua-truot-lua-go-nhom-sat/bo-phu-kien-cua-lua-3-canh-ban-tu-dong-tai-trong-80kg-canh-khong-giam-chan-ne172b