GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bộ khóa âm móc Yale bao gồm:

  • Thân khóa âm móc 2852 US28: Backset 25mm, chất liệu thép không gỉ:
  • Chốt khóa sử dụng chìa bên ngoài khóa âm móc 1152 US28
  • Chốt vặn bên trong khóa âm móc 2870 US28