GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Ruột khóa Yale Y45/SC:
– Chức năng 1 đầu chìa 1 đầu bít
– Kích thước: 45mm – 35/10mm
– Màu Nikel mờ
– Tiêu chuẩn châu Âu EN1303
Tùy chọn:
– Series 500: Chìa thường x3 chìa
– Series 1000: Chìa vi tính x5 chìa