GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

– Bát treo thang giường có thể điều chỉnh độ cao
– Mô tả điều chỉnh độ cao thang giường khi dùng với đệm hoặc không dùng đệm