GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bát treo thang giường NE2.0BED dùng để điều chỉnh độ cao thang giường khi dùng với đệm hoặc không dùng đệm