GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

 

Mã hàng: NE4174.220

Kích thước thực tế sản phẩm: 25*22*12 mm

Dùng để bịt bát đỡ giá kệ NE4974.608 giúp cho hệ thống đẹp hơn