GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kích thước 460 x 145 x 150mm