GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bản lề nối cánh tủ bếp Timos có thể điều chỉnh 3 chế độ của giản chấn tùy theo độ nặng nhẹ của cánh tủ

– Góc mở 125 độ dùng được cho cả phù toàn phần , phủ nửa và lọt

Sản phẩm liên quan:

1. Dùng cho lọt


2. Dùng cho phủ nửa

3. Dùng cho phủ toàn phần