GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Chất liệu inox 304

Giá để chén bát mẫu mới này có các kích thước lần lượt như sau:

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm Giá bán sản phẩm
NE166.600 564 x 450 x 200 2.150.000
NE166.700 664 x 450 x 200 2.250.000
NE166.800 764 x 450 x 200 2.350.000
NE166.900 864 x 450 x 200 2.450.000