GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Chất liệu Kẽm cao cấp

Kích thước Tâm lỗ khoan 152mm