GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất Henderson
Loại Ray trượt cửa đa hướng
Sản phẩm Ray trượt cửa lùa Pacer cánh gỗ
Xuất xứ Anh
Kích thước Max. door weight:
35k (21B Hanger )
65kg (21B/4 hanger)
65kg (21BO/4 hanger)
Max. door width: 900mm
Max. door height: 2700mm
Door thickness: 35-44mm