GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tay nắm âm nhôm, màu ánh bạc, bắt vít dài 3m