Đang thực hiện
lên đầu trang
Trang chủ Download

Dưới đây là danh mục các chứng nhận, hướng dẫn sử dụng và Catalogue giới thiệu sản phẩm phụ kiện tủ bếp Grass của Tân Kỷ Nguyên.

 

Chứng nhận Grass

 

Name
Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ- khóa vân tay-khóa mật mã

- Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay

-  Hướng dẫn lắp đặt khóa tay gạt mật mã


Hướng dẫn RESET khóa thẻ từ khách sạn NewEra

Hướng dẫn sử dụng khóa mật mã NewEra

Hướng dẫn thiết lập kháa thẻ từ NewEra không dùng phần mềm

- Hướng dẫn lắp đặt khóa mật mã NewEra NE6666HL99

- Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEraNE6666HL00

- Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL11

- Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL22

Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NewEra NE6666HL33

Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL55

- Hướng dẫn lắp đặt khóa thẻ từ NewEra NE6666HL66

Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay NewEra 6666FP88

- Hướng dẫn thay đổi hướng tay gạt khóa cửa mật mã NE6666HL99
 


 1.  
 2. Chứng nhận Tân Kỷ Nguyên Phân phối độc quyền Grass tại Việt Nam

 3.  
 4. Chứng nhận xuất sử sản phẩm Grass từ Đức và Áo

 5.  
 6. Chứng nhận sản phẩm Grass đạt ISO-9001

 7.  
 8. Chứng nhận sản phẩm Grass đạt ISO-14001

 9.  
 10. Chứng nhận LGA khay chia DWD-XP an toàn cho thực phẩm

 11.  
 12. Chứng nhận LGA ngăn kéo DWD-XP tải trọng 40kg đóng mở 60.000 lần

 13.  
 14. Chứng nhận LGA ngăn kéo DWD-XP tải trọng 60kg đóng mở 60.000 lần

 15.  
 16. Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro F-20 tải trọng 11.5kg đóng mở 40.000 lần

 17.  
 18. Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro L-80 tải trọng 6kg đóng mở 40.000 lần

 19.  
 20. Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro S-35 tải trọng 11kg đóng mở 40.000 lần

 21.  
 22. Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro T-65/70/71 tải trọng 4.7kg đóng mở 40.000 lần

 23.  
 24. Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro T-105 đóng mở 30.000 lần

 25.  
 26. Chứng nhận LGA ray tiêu chuẩn Grass tải trọng 60kg đóng mở 40.000 lần

 27.  
 28. Chứng nhận LGA ray trượt âm DynamicNT tải trọng 30kg đóng mở 600.000 lần

 29.  
 30. Chứng nhận LGA ray trượt âm Dynapro tải trọng 40kg & 60kg đóng mở 60.000 lần

 31.  
 32. Chứng nhận LGA ray trượt âm Dynamoov tải trọng 30kg đóng mở 60.000 lần

 33.  
 34. Chứng nhận LGA ngăn kéo Sensomatic tải trọng 70kg đóng mở 60.000 lần

 35.  
 36. Chứng nhận LGA goc xoay Grass Quaturis 75 đóng mở 40.000 lần

 37.  
 38. Chứng nhận LGA giảm chấn bản lề Nexis Soft Close đóng mở 80.000 lần

 39.  
 40. Chứng nhận LGA bản lề Tiomos giảm chấn gắn liền đóng mở 80.000 lần

 41.  
 42. Chứng nhận LGA bản lề Nexis 100 độ tải trọng cánh 9.7kg đóng mở 80.000 lần

 43.  
 44. Chứng nhận LGA bản lề Nexis 170 độ tải trọng cánh 9.7kg đóng mở 80.000 lần

 45.  
 46. Chứng nhận xuất xứ Grass tại Đức (DE) và Áo (AT) tại mục số 6

 47.  
 48. Chứng nhận chất lượng bản lề mở 170 độ Nexis170 đóng mở 80000 lần với tải trọng cánh 9.7kg

 49.  
 50. Chứng nhận chất lượng bản lề Nexis đóng mở 80000 lần với tải trọng cánh 9.7kg

 51.  
 52. Chứng nhận chất lượng bản lề Tiomos gắn liền giảm chấn đóng mở 80000 lần

 53.  
 54. Chứng nhận chất lượng giảm chấn Nexis_SoftClose đóng mở 80000 lần

 55.  
 56. Chứng nhận chất lượng góc xoay GRASS_Quaturis-75 đóng mở 40000 lần

 57.  
 58. Chứng nhận chất lượng ngăn kéo DWD_XP tải trọng 40kg đóng mở 60000 lần

 59.  
 60. Chứng nhận chất lượng ngăn kéo Sensomatic tải trọng 70kg đóng mở 60000 lần

 61.  
 62. Chứng nhận chất lượng ray tiêu chuẩn Grass tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần

 63.  
 64. Chứng nhận chất lượng ray trượt Dynamoov tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần

 65.  
 66. Chứng nhận chất lượng ray trượt âm Dynapro tải trọng 40kg và 60kg đóng mở 60000 lần

 67.  
 68. Chứng nhận chất lượng ray trượt DynamicNT tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần

 69.  
 70. Chứng nhận chất lượng tay nâng GRASS_Kinvaro_T-105 đóng mở 30000 lần

 71.  
 72. Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_F20 tải trọng 11.5kg đóng mở 40000 lần

 73.  
 74. Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_L80 tải trọng 6kg đóng mở 40000 lần

 75.  
 76. Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_S35 tải trọng 11kg đóng mở 40000 lần

 77.  
 78. Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_T65_70_71 tải trọng 4.7kg đóng mở 40000 lần

 79.  
 80. Chứng nhận khay chia ngăn kéo DWD-XP an toàn cho thức ăn Hygiene_MagicSorto_EN

 81.  
 82. Chứng nhận ngăn kéo DWD_XP tải trọng 40kg đóng mở 60000 lần

 83.  
 84. Chứng nhận ngăn kéo DWD_XP tải trọng 60kg đóng mở 60000 lần

 

Hướng dẫn Grass

 

Name


 1.  
 2. Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass Kinvaro S-35

 3.  
 4. Hướng dẫn lắp đặt ray trượt Grass Dynamic NT

 5.  
 6. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt ray trượt Dynapro

 7.  
 8. Hướng dẫn lắp đặt ngăn kéo Grass DWD-XP

 9.  
 10. Hướng dẫn lắp đặt ray trượt Grass Dynamoov

 11.  
 12. Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đôi Grass F-20

 13.  
 14. Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass L-80

 15.  
 16. Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass T-70/75

 

Chứng nhận chất lượng Dorma 

 

Name


 1.  
 2. Chứng nhận Tân Kỷ Nguyên Phân phối độc quyền Dorma tại Việt Nam

 3.  
 4. Chứng nhận chất lượng bản lề sàn BTS75V

 

Chứng nhận Henderson 

 

Name


 1.  
 2. Chứng nhận chất lượng Henderson Double Top 45kg

 3.  
 4. Chứng nhận chất lượng Henderson Husky 50kg

 5.  
 6. Chứng nhận chất lượng Henderson Husky 100kg

 7.  
 8. Chứng nhận chất lượng Henderson Husky Folding 25kg

 9.  
 10. Chứng nhận chất lượng Henderson Husky Folding 40kg

 

Hướng dẫn Henderson 

 

Name


 

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm phụ kiện NewEra


 

Danh sách catalogue sản phẩm phụ kiện

 

                           Name


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phụ kiện tủ bếp phu kien tu bep đối tác Tân Kỷ Nguyên - cửa tự động mrd tay nang tu bep ray truot tu bep ban le tu bep thiet bi nha bep linh kien tu bep