GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bi trượt cửa gấp NewEra cánh lẻ tải trọng 100kg/cánh NE330CB-2

bi ne330cb ray truot ne769gt

Hướng dẫn lắp đặt

cua gap ne330 4 canh le

Hình ảnh thực tế

bi truot ne330cb newera 1 1
bi truot ne330cb newera 5
bi truot ne330cb newera 4
bi truot ne330cb newera 3