GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tham khảo bộ phụ kiện cửa trượt gấp 4 cánh NE330C4 tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/phu-kien-cua-truot-gap-newera-4-canh-tai-trong-100kgcanh
Tham khảo ray trượt NE769GT1 bộ phụ kiện tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-truot-cua-truot-gap-newera-ne-330c2-ne330c4-dai-2m
Ray trượt NE769GT2: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-cua-truot-gap-newera-ne769gt2-dai-3m-dung-cho-cua-gap-ne330c2-4
Ray trượt NE769GT3: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-cua-truot-gap-newera-ne769gt3-dai-6m-dung-cho-cua-gap-ne330c2-4

ban le newera tai trong 100 kg 1

ban le newera tai trong 100 kg 2

ban le newera tai trong 100 kg 3