GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Khóa vân tay thế mật mã chia cơ NewEra NE70GHBS. Khóa cửa đa chức năng với mở bằng vân tay và mật mã, màu inox tinh tế và chất lượng đáng tin cậy.