GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE8888HL99SN là dòng khóa điện tử chuyên dụng, xác nhận quyền mở cửa bằng cách đọc các thông tin trên thẻ từ. Người dùng chỉ cần đặt thẻ vào đầu đọc ở trên thân khóa cửa của khách sạn để đối chiếu dữ liệu. Khi xác nhận thành công, cửa tự động mở ra cùng với âm thanh báo hiệu. Ngoài ra, NE8888HL99SN còn sử dụng khóa chìa phòng trường hợp khi hết pin.