GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Xuất xứ Chính hãng

Đặc điểm Thẻ từ trắng Mifare 1 (nếu đặt hàng 1.000 chiếc miễn phí in logo khách sạn trên thẻ)