GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

  • Dùng cho cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi
  • Thường dùng cho tủ áo, ngăn phòng

Hướng dẫn kỹ thuật:

Video thực tế sản phẩm: