GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Dùng cho cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi, có giảm chấn
  • Thường dùng cho tủ áo, ngăn phòng

NE445ID 1

Hướng dẫn kỹ thuật sản phẩm:
NE 445IS 446OS Installation instruction scaled