GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

  • Dùng cho cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi, có giảm chấn
  • Thường dùng cho tủ áo, ngăn phòng