GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Dùng cho cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi
  • Thường dùng cho tủ áo, ngăn phòng

ne446OD 1

Hướng dẫn kỹ thuật:
NE 445ID 446OD Installation instruction scaled

Video thực tế sản phẩm: