GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Chặn cửa bán nguyệt gắn sàn Yale YDS-010:
– Màu: Inox mờ
– Chất liệu: Inox 304
– Kích thước: Ø44mm x 27mm