GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Phụ kiện giường gấp kết hợp bàn làm việc NE666DB66 khi cần sử dụng bàn làm việc thì gấp giường như hình A. Khi cần ngủ thì hạ bàn làm việc (cùng máy tính và đồ dùng) xuống dưới như hình B