GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Cầu bàn là có thể lắp âm ngăn kéo NE3680.300 tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt
  • Bề mặt rộng dễ dàng trải quần áo và là phẳng