GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kích thước thực tế sản phẩm: 300 x 950mm