GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

  • Móc treo quần áo NewEra NE1369.350 treo ở nóc khoang tủ
  • Ray trượt kéo ra toàn phần
  • Sử dụng lý tưởng cho tủ quần áo
  • Giúp không gian tủ quần áo tiết kiệm nhất