GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kích thước 1,7 – 2m

Cánh cửa tủ áo bị cong, vênh là sự cố thường xuyên xuất hiện ở đồ gỗ nói chung và tủ áo nói riêng. Đặc biệt, trong điều kiện môi trường ở Việt Nam, cánh tủ áo bị cong càng dễ xảy ra sau một thời gian sử dụng. Sử dụng thanh chống cong cánh tủ áo tủ áo NE026A1 là giải pháp tối nhất để khắc phục tình trạng này. Ngay từ khi thi công cánh tủ của tủ áo, thanh chống cong sẽ được sử dụng và bắt vào cánh để đảm bảo cánh sẽ luôn thẳng và ổn định.
Nếu cánh tủ áo bị cong, có thể chủ động sử dụng thanh chống cong cánh tủ áo NE026A1 để chỉnh lại, đảm bảo cánh tủ sẽ thẳng và ổn định như lúc đầu.