GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kích thước 1,7 – 2m

Thanh chống cong cánh tủ áo NE027X2 chuyển được sử dụng cho cánh cửa gỗ, nhằm mục đích chống cong cánh cửa do tác động của môi trường và những yếu tố khác sau một thời gian sử dụng. Để cánh không bị cong, ngay từ khi bắt đầu thi công cánh cửa, thanh chống cong cánh  tủ áo đã được sử dụng và lắp đặt vào cánh để giúp nó thẳng và ổn định lâu dài.
Có thể chỉnh cánh chủ động hơn với thanh chống cong cánh tủ áo NE027X2.