GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kiểu Cổ điển

Màu sắc Màu đồng cổ

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước Tâm lỗ khoan 128mm

Sản phẩm liên quan: