GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Ổ khóa cửa Dorma PC91 có hai đầu chìa
  • Tổng chiều dài 61 mm
  • Đầu chìa bên ngoài cửa phòng và bên trong cửa phòng.

PC91L61 5Pins