GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Ổ khóa cửa Dorma PC92 có hai đầu chìa
  • Tổng chiều dài 81 mm
  • Đầu chìa bên ngoài cửa phòng và bên trong cửa phòng.

PC92L81 5Pins