GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Ổ khóa cửa Dorma PC93 có 1 đầu chìa, 1 đầu vặn
  • Tổng chiều dài 61 mm
  • Đầu chìa bên ngoài cửa phòng và bên trong cửa phòng.