GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Ray cửa trượt gấp NewEra NE769GT1 dài 2m dùng cho cửa gấp NE330C2/ NE330C4
Ray trượt NE769GT1 lắp cho phụ kiện NE330C2: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/phu-kien-cua-truot-gap-newera-2-canh-tai-trong-100kgcanh
Ray trượt NE769GT1 lắp cho phụ kiện NE330C4: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/phu-kien-cua-truot-gap-newera-4-canh-tai-trong-100kgcanhNE 330C2 Installation instruction scaledNE 330C4 Installation instruction scaled
ray truot NE769GT 1
ray truot NE769GT 2
1000 min
2000 min
3000 min