GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Bi treo vách ngăn di động NewEra NE329CB TẢI TRỌNG 150KG
  • Nếu dùng 2 bi cho 1 cánh tải trọng có thể lên tới 200 – 300kg/cánh

Phu kien vach ngan sieu tai trong 200kg NE329 2 scaled

NE329CB NE770GT

Hướng dẫn kỹ thuật:
huong dan ky thuat phu kien vach ngan di dong NewEra tai trong 150KG NE329CBhuong dan ky thuat phu kien vach ngan di dong NewEra tai trong 150KG NE329CB 2

huong dan ky thuat phu kien vach ngan di dong NewEra tai trong 150KG NE329CB 4

huong dan ky thuat phu kien vach ngan di dong NewEra tai trong 150KG NE329CB 3huong dan ky thuat phu kien vach ngan di dong NewEra tai trong 150KG NE329CB 5
Phu kien vach ngan sieu tai trong 200kg NE329 0

NewEra Vach ngan di dong 09 1

Vach ngan di dong 01 min

Vach ngan di dong 02

Vach ngan di dong 03

Hình ảnh thực tế sản phẩm NE329CB

bi truot newera ne329b 1

bi truot newera ne329b 2

bi truot newera ne329b 3

bi truot newera ne329b 4

bi truot newera ne329b 5

bi truot newera ne329b 6

Quý khách tham khảo các mẫu cửa gấp xếp do phụ kiện NewEra cung cấp dưới dây:

Vach ngan di dong 04

 

Vach ngan di dong 07

Vach ngan di dong copy

Vach ngan di dong copy

Vach ngan di dong NewEra NE329C NE330C1 scaled