GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tham khảo bộ phụ kiện cửa trượt gấp 4 cánh NE328C4 tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/phu-kien-cua-truot-gap-newera-4-canh-tai-trong-60kgcanh
Ray trượt NE801GT1: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-truot-cua-truot-lua-cua-truot-gap-newera-dai-2m
Ray trượt NE801GT2: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-truot-dai-2m-ray-tren-ne801gt1
Ray trượt NE801GT3: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-truot-cua-truot-lua-cua-truot-gap-newera-dai-3m

Hướng dẫn lắp đặt:

ban ve ky thuat Phu kien cua truot gap NewEra tai trong 60kgcanh NE328C2

phu kien cua truot gap ne328c2 1

phu kien cua truot gap ne328c2 2
Phụ kiện cửa trượt gấp NewEra tải trọng 60kg/cánh NE328C2
Video thực tế sản phẩm: