GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Hãng sản xuất: NewEra
  • Mã sản phẩm: NE-891CH
  • Sản phẩm: Bát nối góc ray trượt NE-770GT
  • Xuất xứ: Chính hãng
    NewEra Vach ngan di dong 09 1Vach ngan di dong 02

Vach ngan di dong 03

Vach ngan di dong 04

Vach ngan di dong 06

Vach ngan di dong 07

Vach ngan di dong copy

Vach ngan di dong NewEra NE329C NE330C1 scaled