GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thân khóa cho cửa lùa Yale YDL-010, chất liệu kẽm. Kích thước: 167mm x 21mm x 66mm