GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thân khóa lưỡi gà và chốt chết Yale YML01/5572 tiêu chuẩn châu Âu EN12209:
– Backset: 55mm
– C to C: 72mm
– Chất liệu: Thép không gỉ